Menu
Your Cart

Принтери

Принтерът е устройство, което служи за изобразяване на текст и графика върху дълготраен носител – хартия, фолио. Има два основни вида принтери, ползвани в персоналните компютри – ударни и безударни. Ударните ползват механично устройство за нанасяне на отпечатък върху хартията през омастилена лента. Това са матричните принтери. Неударните принтери ползват топлина, лазер или струя мастило. Това са термичните, лазерните и мастилено-струйните. Принтерите се свързват към паралелния порт (LPT) на компютърна система чрез 25-пинов женски D-тип конектор. Информацията се предава по 8 бита едновременно. Съвременните системи имат ЕРР (разширен паралелен порт) и ЕСР (порт с увеличени възможности). Новите модели принтери се свързват чрез USB-порта към компютърната система. Лазерните принтери са подходящи за по-натоварена употреба и по-интензивен печат, докато мастилено-струйните са основно предназначени за домашна употреба.