Menu
Your Cart

Общи Условия за Ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайт и online магазин: www.belani.store


Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. BELANI 84 EOOD си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.I.     Общи условия 


BELANI 84 EOOD ОНЛАЙН “www.belani.store” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на BELANI 84 EOOD. 

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online) от BELANI 84 EOOD. 

BELANI 84 EOOD (BELANI ОНЛАЙН) чрез “www.belani.store” има право да променя цените на предлаганитестоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят едлъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за промоционална или специална цена става с поставяне на символа за промоция (слънце) в горния ляв ъгъл на снимката на продукта. Когато BELANI 84 EOOD обявява определен процент на отстъпката, този процент е записан (със знак „-" и закръглен до цяло число) върху „слънцето”,като старата цена е задраскана, а валидната е вдясно от нея. Промо-цената или специалната цена важи само в срока, посочен след името на промоцията в секциятаза разглеждане на продукта.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от BELANI 84 EOOD чрез “www.belani.store” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка. 

BELANI 84 EOOD чрез “www.belani.store” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 

BELANI 84 EOOD не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълниданни в направена поръчка на адрес "www.belani.store”. 

BELANI 84 EOOD не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикулии с тези, налични в магазинната мрежа. 

BELANI 84 EOOD не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 

Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. BELANI 84 EOOD допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. 

Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможо до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване на поръчката (т.е. статус на поръчката: "Потвърдена, в обработка") гарантира доставката на продукта. 

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. Възможнодоставката да бъде ивършена на части, за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката втози срок, BELANI 84 EOOD се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срокза доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента итова може да се установи чрез обикновения й преглед. 

цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължиматацена. 

при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не ебило възможно да бъде установено в момента на доставката. 

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът имаправо да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни. BELANI 84 EOOD, Интернет магазин.

заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от BELANI 84 EOOD електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 

стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от BELANI 84 EOOD – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 

клиентът съгласува с представител на BELANI 84 EOOD адреса, на който BELANI 84 EOOD желае да получи обратно стоката; 

съгласно разпоредбите на ЗЗП, BELANI възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане настоката.

BELANI 84 EOOD си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, вслучай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаванена настойник.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно от компетентния съд по регистрация на BELANI 84 EOOD съобразно българскотозаконодателство.  За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: КЗП или сайта на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове: ОРС

Гаранцията отпада в случай на:

Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилнаексплоатация.

Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

1. BELANI 84 EOOD не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

когато пожелаете да получавате нашия бюлетин с промоции и специални оферти – в случай че пожелаете да получавате нашия бюлетин, е необходимо да ни предоставите Ваш имейл адрес. Ако допълнително сте пожелали да Ви изпращаме конкретни предложения и идеи за покупки за специални поводи, сме поискали то Вас да посочите и данни за пол и възраст на детето/децата, за да можем да Ви изпращаме предложения съобразени с тези данни.  

когато ни изпратите писмо чрез формата за контакт – когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили. 

когато създавате Ваш личен профил на нашата интернет страница – когато пожелаете да се регистрирате като клиент в нашия онлайн магазин, ние събираме Вашите две имена, имейл адрес, телефон и адрес за контакт. 

когато закупувате стока в нашия онлайн магазин - ние обработваме допълнително следните категории лични данни:

име и презиме;

телефонен номер за контакт;

адрес за доставка;

желана дата и час на доставка, ако има изразени такива

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката BELANI 84 EOOD чрез “www.belani.store” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение напоръчката. 


• Обявените в сайта цени могат да серазличават от тези в магазините на КОМСЕД. Обявените промоционални цени могат да се отнасят само за определени обекти от веригата на КОМСЕД, когато това е посочено изрично в описанието на промоцията (показва се при поставяне на мишката в/у или при клик в/у името на промоцията).


• Поръчаните чрез сайта продукти се придружават опис и от касов бон или фактура (ако такава е поискана при приключване на поръчката).


      • Доставки се извършват само до адреси на територията на Р. България. Доставка извън страната е възможна само при заплащане с кредитна или дебитна карта и при предварително съгласувана цена на доставката. Доставката в страната на поръчки над  100.00 лв. и общо тегло до 30 кг. е безплатна, а срокът за изпълнение на поръчките е 3 работни дни (освен в случаите, в които на страницата на самия продукт е посочен по-голям срок). Цената за доставка при обща сума на поръчката до 100.00 лв. и общо тегло до 30 кг. е 3.50 лв. с ДДС. Цената за доставка при общо тегло  над 30 кг. е 20.00 лв. с ДДС (като ако в поръчката има повече от 1 артикул с единично тегло над 30 кг., то тази сума се умножава по броя на тези артикули) . Възможо е поръчката да бъде разцепена на 2 или повече доставки, ако поръчаните артикули не са налични в един и същ склад, но таксуването в случаите, в които се дължи цена за доставката, е само веднъж. Куриерските фирми, с които работим са СПИДИ и ЕКОНТ..II. Права и задължения на страните


1. BELANI 84 EOOD се задължава:


да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срокот 4 работни дни; 

да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При промоции е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не с повече от 14  работни дни.

преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 

гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатаниот производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта. 

2. Клиентът се задължава: 


да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка иелектронен адрес; 

да плати цената на стоката според условията описани в информацията задоставка и плащане на стоки; 

да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията задоставка и плащане на стоки 

да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.


3. Право на връщане:


Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина,  да върне някои или всички от получените артикули. Вижте процедурата за връщане в раздел Отказ от поръчкаIII. Отговорност 


BELANI 84 EOOD чрез “www.belani.store” не носи отговорност за неизпълнение назадълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които BELANI 84 EOOD чрез “www.belani.store” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.,но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на BELANI 84 EOOD чрез “www.belani.store”.


IV. ЛИЧНИ ДАННИ и ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


В BELANI 84 EOOD се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността на всичките си магазини и служители в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. Когато събираме лични данни на нашите клиенти следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.